لیست قیمت محصولات سیمای شهر

لیست قیمت انواع دستگاه چاپ بنر

جهت دریافت قیمت هر کدام از دستگاههای چاپ بنر سیمای شهر کافی است بر روی آن کلیک نمایید.لازم به ذکر است این قیمتها به دلیل نوسان ارز در هر زمان قابل تغیر توسط سیمای شهر خواهد بود.لذا جهت دریافت آخرین قیمت پیشنهاد میشود با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت انواع دستگاه برش لیزر

جهت دریافت قیمت هر کدام از دستگاههای برش لیزر سیمای شهر کافی است بر روی آن کلیک نمایید.لازم به ذکر است این قیمتها به دلیل نوسان ارز در هر زمان قابل تغیر توسط سیمای شهر خواهد بود.لذا جهت دریافت آخرین قیمت پیشنهاد میشود با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت انواع دستگاه سی ان سی

جهت دریافت قیمت هر کدام از دستگاههای سی ان سی سیمای شهر کافی است بر روی آن کلیک نمایید.لازم به ذکر است این قیمتها به دلیل نوسان ارز در هر زمان قابل تغیر توسط سیمای شهر خواهد بود.لذا جهت دریافت آخرین قیمت پیشنهاد میشود با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت دستگاههای حروف ساز چلنیوم

جهت دریافت قیمت هر کدام از دستگاههای حروف ساز چلنیوم سیمای شهر کافی است بر روی آن کلیک نمایید.لازم به ذکر است این قیمتها به دلیل نوسان ارز در هر زمان قابل تغیر توسط سیمای شهر خواهد بود.لذا جهت دریافت آخرین قیمت پیشنهاد میشود با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت دستگاههای فلت بد یووی

جهت دریافت قیمت هر کدام از لیست قیمت دستگاههای فلت بد یووی سیمای شهر کافی است بر روی آن کلیک نمایید.لازم به ذکر است این قیمتها به دلیل نوسان ارز در هر زمان قابل تغیر توسط سیمای شهر خواهد بود.لذا جهت دریافت آخرین قیمت پیشنهاد میشود با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

نظرات بسته شده است.

سوالی دارید ؟
Send via WhatsApp