معرفی دستگاه چاپ بنر

0 4

معرفی دستگاه چاپ بنر، به میزان قابل توجهی نیاز به مراقبت و نگهداری دارد، به این معنی که کار با آن می بایست توسط یک نفر اپراتور حرفه ای انجام گیرد. در شرح عملکرد یک اپراتور حرفه ای، اینطور می توان گفت که باید از سطح دانش و آگاهی کافی نسبت به زوایای گوناگون فنی و سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه چاپ بنر برخوردار باشد، و همچنین مهارت قابل قبول در را ه اندازی، کاربری و در موارد جزئی رفع اشکال را داشته باشد.

از طرف دیگر دقت و وسواس مطلوبی را در مواجه با دستگاه تحت کنترل خود به کار گیرد و به همان میزان که اجزای دستگاه بطور دقیق و منظم کار می کنند، اپراتور نیز باید با دقت و نظمی متناسب، عملکرد آن را زیر نظر داشته باشد.

در حقیقت اصلی ترین بخش کار این نوع دستگاه ها، موضوع اپراتوری آنهاست، چرا که بیشترین ارتباط و بالاترین زمانی که صرف کار با این دستگاه می شود، توسط اپراتور است.

این موارد، تنها بخشی از لازمه های یک اپراتور خوب و حرفه ای برای کنترل و کار با دستگاه چاپ بنر است.

شرح فعالیت اپراتور دستگاه چاپ بنر

از جمله دیگر جنبه های مهم اپراتوری مناسب و ایده آل، میزان وسواس اپراتور نسبت به دستگاه چاپ بنر تحت نظر خود است. البته این وسواس به معنای افراط در برخورد با اشکالات بسیار جزئی و معمول دستگاه نیست، بلکه به معنی پایبندی اپراتور به نظافت و رسیدگی منظم به دستگاه است.

یکی دیگر از موارد مهم، میزان توانایی و توجه اپراتور به رعایت نکات ایمنی و حفاظتی حین کار با دستگاه چاپ بنر است. بخشی از این نکات به بهداشت فردی شخص کاربر مربوط می شوند و دستورالعمل ها و راهکارهای مخصوص به خود را دارند.

بخش دیگر این دستورالعملها، مربوط به نکات و موارد ایمنی و ملزومات و توجه به محدودیت ها و یا رسیدگی های لازم به دستگاه است که این موارد نیز با جزئیات در دفترچه ها و کاتالوگ های راهنما آمده و البته باید دقت کنیم که دستورالعمل های ایمنی و نگهداری هر مدل دستگاه چاپ بنر با سایر مدل ها ممکن است تفاوت هایی هر چند جزئی داشته باشد.

در حقیقت یکی از اولین و بنیادی ترین خصوصیات و خصلت های روحی و رفتاری یک نفر اپراتور حرفه ای، تواضع و نحوه برخورد وی با موضوعات و یا دستگاه های جدید است. این خصلت از آنجا ناشی می شود که اپراتور حرفه ای می داند که هر مدل جدید از یک دستگاه چاپ بنر، نه صرفا مجموعه ای از سخت افزار ها و نرم افزار های فنی، که مجموعه ای از دانش، آگاهی و تجربه است که می تواند منبع مهارت و توانایی های جدید باشد.

به بیان دیگر، اپراتور دستگاه چاپ بنر، به دستگاه خود به عنوان منبع دانش و تجربه نگاه می کند، نه ابزاری برای پر کردن ساعات کاری و طی کردن زمان خود. لذا در مواجهه با کار خود، نه با نگاهی مغرورانه و از خود مطمئن، که با روحیه ای پذیرا مانند شاگردی مشتاق یادگیری برخورد می کند.

دستگاه چاپ بنر اکوسالونت

به همین منوال، پس از هر بار کار با دستگاه و در پایان ساعت مقرر، نسبت به نظافت، کنترل های معمول و همچنین بررسی و بازرسی های لازم، زمان کافی گذاشته و اقدام مورد نظر را انجام می دهد.

گاهی ممکن است برخی از کارفرمایان، زمان لازم برای نظافت، بازرسی و تعمیرات روتین و جزئی دستگاه را نوعی اتلاف وقت و ترمزی برای راندمان دستگاه چاپ بنر به حساب آورده و به همین بهانه، سعی کنند تا از زمان اینگونه اقدامات کاسته و به زمان کار اختصاص دهند.

این موضوع به مرور زمان، اشکالات و ایرادات و همچنین عوامل آلودگی و اختلال عملکرد دستگاه را افزایش داده تا جایی که تمامی این موارد، تبدیل به یک اشکال غیر قابل جبران و یا خسارت نسبتا سنگین خواهند شد.

البته در مواردی که کارفرما هیچ توجهی به نظافت، سرویس و بازرسی های روزانه دستگاه چاپ بنر نداشته باشد، مشکلات و آلودگی های مذکور ممکن است به مرور زمان مشکلات بسیار سنگین و خسارات غیر قابل جبرانی به دستگاه وارد آورده تا جایی که کارفرما مجبور به صرف هزینه ی فراوان برای رفع اشکال شود.

در صورتی که نگاه فنی و مهندسی و بلند مدت مدیریت و صاحب دستگاه چاپ بنر، قوی و حرفه ای باشد، هزینه های مربوط به هر سه حالت را مقایسه خواهد کرد. حالت اول، یعنی زمانی مقرر در طول روز بدون کار با دستگاه که برای نظافت و سرویس آن صرف گردد، حالت دوم، زمانی که نظافت و سرویس بصورت غیر منظم و یا در بازه های طولانی تر از دستورالعمل استاندارد انجام شود و حالت سوم زمانی است که وقتی صرف این موضوع نباشد مگر در هنگام بروز اشکالات حاد.

در صورت انجام این مقایسه ی ساده و برآورد هزینه های مختلف، می توان به سادگی نتیجه گرفت که در بیشتر موارد، اگر طبق دستورالعمل دستگاه چاپ بنر، نسبت به اپراتوری و نگهداری آن وقت و هزینه ی لازم صرف شود، در بلند مدت بیشترین سودآوری را برای کارفرما به همراه خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.