نکاتی برای استفاده از دستگاه لیزر | قسمت اول

دستگاه های مختلف صنعتی بخ خصوص دستگاه لیزر با هر میزان از استفاده روزانه، نیاز به مراقبت دارند.

همچنین برای بهره بردای مناسب تر، باید نکات تخصصی هر کدام از آن ها فرا گرفته شده و رعایت گردد.

نکات ایمنی نیز از مهمترین نکات در استفاده از دستگاه های صنعتی است.

دستگاه لیزر نیز که از رده دستگاه های صنعتی به شمار می روند از این قاعده مستثنی نبوده و نکات مشترکی بین همه مدل های آن ها وجود دارد. در زیر به نکاتی در مورد دستگاه لیزر اشاره خواهیم کرد:

 

دستگاه لیزر

1. از کپسول آتش نشانی استفاده کنید
ایمنی مهمترین نکته در هر کاری به حساب می آید. اگر تمام نکات ایمنی را در استفاده از دستگاه لیزر رعایت کنید ،

احتمال آتش سوزی وجود نخواهد داشت. اما با این حال بهتر است در محل نصب دستگاه،

کپسول آتش نشانی شارژ شده داشته باشید. اپراتور دستگاه باید نحوه استفاده از کپسول

را بلد باشد تا در مواقع اضطراری بتواند آتش را مهار کند.  بی احتیاطی و نداشتن لوازم ایمنی

قیمت دستگاه برش لیزر

کافی می تواند خسارت های جبران ناپذیری به مجموعه وارد کند.

2. بهترین گزینه برای چیلر، آب مقطر 2 بار تقطیر است
در استفاده از دستگاه لیزر، چیلر و نگه داری از آن اهمیت بسیار زیادی دارد.

برای آنکه چیلر دستگاه لیزر شما به خوبی کار کند، بهتر است از آب مقطر

دو بار تقطیر استفاده کنید. استفاده از آب معمولی یا آب مقطر معمولی برای

چیلر مطلوب نیست. دقت کنید آب مقطر خریداری شده کیفیت مناسبی برای استفاده در چیلر داشته باشد.

3. آب چیلر هر دو ماه یک بار تعویض شود
چیلر از مهم ترین قسمت های دستگاه لیزر به حساب می آید. همانطور که در بالا به آن اشاره شد،

آب استفاده شده برای چیلر حتما باید آب مقطر آن هم از نوع دو بار تقطیر باشد . اما این آب باید به

صورت منظم و مرتب تعویض شود. بدون در نظر گرفتن میزان کارکرد دستگاه، حتما هر دو ماه یکبار

کل آب مقطر چیلر دستگاه لیزر را تعویض کنید. این کار به عملکرد بهتر چیلر دستگاه شما کمک خواهد کرد.

Saveپاسخ دهید