به این پست امتیاز دهید

فیلم کارکرد دستگاه چاپ بنر کونیکا آی ژاپن

این دستگاه پرسرعت ترین دستگاه چاپ با استفاده از هد جدید کونیکا آی ژاپن است .این هد پیشرفته با داشتن کیفیت 30 پیکولیتر و سرعت چاپ بالا توانسته است به سرعت نگاهها را به خود جلب نماید.

دستگاه چاپ بنر با هد کونیکا آی قادر است 130 متر مربع در حالت دو پس چاپ نماید.پاسخ دهید