مرور برچسب

تئوری رنگ ها

تئوری رنگ ها برای طراحان – قسمت اول

دستگاه چاپ بنر رنگ در دستگاه چاپ بنر اهمیت بسیاری دارد.رنگ در طراحی ذهنی و فردی است ، تاثیر گذاری رنگها رابطه مستقیمی با تفکرات و ذهنیات فرد به بیننده دارد .مسئله ای که باعث عکس العملی در یک فرد می شود ممکن است باعث عکس المعلی مختلف در…

تئوری رنگ ها برای طراحان – قسمت دوم

در این قسمت از توضیح تئوری رنگ ها برای طراحان قصد داریم به توضیح و معرفی رنگ های گرم بپردازیم. دستگاه چاپ بنر دانستن رنگ ها و مفاهیم آن ها برای طراحان مستقر در چاپخانه هایی که مجهز به دستگاه چاپ بنر هستند و برای زیبا تر جلوه کردن بنر چاپ…

تئوری رنگ ها برای طراحان – قسمت پنجم

دستگاه چاپ بنر رنگ های خنثی – قسمت دوم دانستن رنگ ها و مفاهیم آن ها برای طراحان مستقر در چاپخانه هایی که مجهز به دستگاه چاپ بنر هستند و برای زیبا تر جلوه کردن بنر چاپ شده با دستگاه بنر بسیار حائز اهمیت است. از رنگ های خنثی به عنوان رنگ…
با ما در ارتباط باشید !