مرور برچسب

تاریخچه ی دستگاه چاپ بنر در ایران

تاریخچه ی دستگاه چاپ بنر در ایران

سال 75 و 76 دستگاه چاپ بنر وارد بازار ایران شد. قبل از این که دستگاه چاپ وارد ایران شود، کارهای چاپی و تابلو و فلکسی ها به دبی و امارات ارسال می شد. این کار 21 روز طول می کشید تا آماده شود و به دست مشتریان برسد. دستگاه چاپ بنر ابتدا وارد…