مرور برچسب

جوهر سابلیمیشن

۴ نکته در انتخاب جوهر سابلیمیشن

جوهر سابلیمیشن یکی از جوهر های خاص با شرایط متفاوت در جریان چاپ است که باید در برابر حرارت مقاومت خوبی از خود نشان دهد و امکان تصعید آن هم وجود داشته باشد. این یعنی تعداد جوهر هایی که چنین ویژگی‌هایی را ارائه دهند بسیار محدود است و به همین…
با ما در ارتباط باشید !