مرور برچسب

دستگاه برش لیز

دستگاه لیزر و کاربرد آن در صنایع

دستگاه لیزر دستگاه لیزر هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم از اشعه لیزر برای برش اجسام استفاده نماییم. طرز کار آن ها به گونه ای است که قسمتی که قرار است برش خورده شود توسط اشعه لیزر قوی انجام می گیرد. قسمت برش یا آب می شود…