مرور برچسب

دستگاه برش چرم

دستگاه برش لیزر

دستگاه برش لیزر از مجموعه دستگاه های لیزر بر پایه ی حرارتی و استاتیک مقاومتی می باشد . این دستگاه با اهداف و سیستمهای انتقال حرارت فراوانی روانه ی بازار شده و در راستای توانایی بشر برای ساختن