مرور برچسب

دستگاه بنر در امل

گزارش نصب دستگاه چاپ بنر برای مجموعه پیکاسو آمل

دستگاه چاپ بنر دستگاه چاپ بنر و استفاده از ان با توجه به گسترش فعالیت های شرکت سیمای شهر در شمال کشور و همچنین پشتیبانی این دستگاه ها، این شرکت اقدام به اعطای نمایندگی در این شهر خوش آب و هوا کرده است. سابقه فراوان و تجربه گسترده شرکت…