مرور برچسب

دستگاه بنر در شهر مرند

دستگاه چاپ بنر

مجتمع چاپ سيماي شهر از سال 1381 فعاليت حرفه ای خود را به عنوان اولين دارنده دستگاهای چاپ عريض 6 رنگ مثل دستگاه چاپ بنر و مجوعه ی متفاوت از این دستگاه ها را دراستان اصفهان آغاز کرد. پس از چندين سال کار موفق اين مجموعه تبديل به بزرگترين…