مرور برچسب

دستگاه چاپ بنر با هد کونیکا 512

دستگاه چاپ بنر

مجتمع چاپ سيماي شهر از سال 1381 فعاليت حرفه ای خود را به عنوان اولين دارنده دستگاهای چاپ عريض 6 رنگ مثل دستگاه چاپ بنر و مجوعه ی متفاوت از این دستگاه ها را دراستان اصفهان آغاز کرد. پس از چندين سال کار موفق اين مجموعه تبديل به بزرگترين…