مرور برچسب

دستگاه چاپ بنر در اهواز

گزارش نصب دستگاه بنر در اهواز

مقصد این بار تیم فنی سیمای شهر ، شهر اهواز است. شهر اهواز یکی از کلان شهر های کشور محسوب می شود که از نظر جمعیتی هفتمین شهر ایران است. این شهر با پیشینه تاریخی بسیار زیاد، بستر مناسبی برای راه اندازی مشاغل مختلف می باشد. بسیاری از…