مرور برچسب

دستگاه چاپ بنر در شهر کرد

معرفی مشتریان سیمای شهر : معرفی خانم فتاحی

مشتریان سیمای شهر حضور زنان در بسیاری از عرصه ها باعث شکوفایی آنان شده و منجر به رشد و ترقی در هر یک از حرفه ها شده است. یک دستگاه بنر در شهرکرد توسط خانم فتاحی برای چاپ خانه خریداری کردند. شاید داشتن یک چاپ خانه و کنترل آن کاری بس…
با ما در ارتباط باشید !