مرور برچسب

دستگاه چاپ بنر و رنگ قهوه ای

روانشناسی رنگ قهوه ای در طراحی

چاپ رنگ ها در دستگاه چاپ بنر به خصوص قهوه‌اي ، رنگي گرم و خنثي است كه به وجود آورنده‌ي احساس آسايش ، راحتي و امنيت مي‌باشد. رنگ قهوه‌اي ، رنگ زمين و درختان است و برای چاپ توسط دستگاه چاپ بنر مرو توجه قرار دارد . اين رنگ ، كوه و تپه را به…
با ما در ارتباط باشید !