مرور برچسب

دستگاه چاپ بنر کونیکا 512 آی 8

دستگاه بنر

مدت ها است که استفاده از دستگاه بنر به عنوان یکی از ملزومات شهرهای کوچک و بزرگ شناخته می شود. این دستگاه را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران می توانید بیابید و یا بنر های چاپ شده با دستگاه بنر را بر تابلوها و دیوارها پیدا کنید. مشخصا…
با ما در ارتباط باشید !