مرور برچسب

دستگاه چاپ مش

متریال مش چیست؟

یکی از متریال های چاپی که دستگاه چاپ چند سالی بیشتر نیست که در ایران به آن توجه شده ، مش است.مش متريالی است كه سوراخهای ريزی روی خود دارد و برای مصارف خاص استفاده می شود در دو نوع پشت چسب دار و معمولی موجود است . البته متاسفانه نوع معمولی…