مرور برچسب

دستگاه چنلیوم

دستگاه چنلیوم چیست؟

دستگاه چنلیوم دستگاه چلنیوم ساز دستگاه چلنیوم ساز یا دستگاه چنلیوم ماشین جدیدی است که میتواند عملیات برش و خم چنلیوم را انجام دهد و به آن دستگاه چنلیوم ساز هم گفته میشود . ابتدا فایل مورد نظر در نرم افزارهای خطی مثل کورل دراو…