مرور برچسب

دستگاه چنلیوم

ویدئو معرفی دستگاه چنلیوم

دستگاه چنلیوم سیمای شهر جهت ساخت انواع حروف برجسته چنلیوم استفاده میشود. این دستگاه قادر است روزانه انواع حروف چنلیوم شما را با دقت بالا و سرعت بی نظیر تولید کند. در واقع دستگاه چنلیوم سازی میتواند مقدار تولید شما ر انسبت به حالت دستی…

دستگاه چنلیوم چیست؟

دستگاه چنلیوم دستگاه چلنیوم ساز دستگاه چلنیوم ساز یا دستگاه چنلیوم ماشین جدیدی است که میتواند عملیات برش و خم چنلیوم را انجام دهد و به آن دستگاه چنلیوم ساز هم گفته میشود . ابتدا فایل مورد نظر در نرم افزارهای خطی مثل کورل دراو آماده شده…