مرور برچسب

رزولوش دستگاه چاپ بنر

رزولوشن در دستگاه چاپ بنر چیست؟

دستگاه چاپ بنر تصویر چاپ شده توسط دستگاه چاپ بنر و دستگاه بنر یا دیجیتال فرقی نمی کند. همه تصاویر از کنار هم قرار گرفتن تعداد بسیار زیادی نقطه ایجاد می شوند که در کنار هم یک جزء واحد را نمایش می دهند. برای مثال یک تصویر سیاه و سفید از…