مرور برچسب

رنگسبز در دستگاه چاپ بنر

روانشناسی رنگ سبز در طراحی

رنگ سبز در بنر خای دستگاه چاپ بنر و درگر دستگاه چاپ، گروهی از رنگ‌ها که ترکیباتی از آبی و زرد هستند را شامل می‌شود. سبز، بیش‌تر رنگ رشد گیاهان، زندگی جدید و بهار است. از آن‌جا که سبز، رنگ طبیعت در حاصلخیزترین وقت آن است، بنابراین رنگ…
با ما در ارتباط باشید !