مرور برچسب

رنگ خاکستری در چاپ و دستگاه چاپ

روانشناسی رنگ خاکستری در طراحی و دستگاه چاپ

خاکستری حاصل ترکیب دو رنگ سیاه و سفید است ک در چاپ و دستگاه چاپ در هر زمینه ای مورد استفاده قرار میگیرد. از بیس های زر‌توان آن را رنگ سایه نامید ، زیرا مثل سیاه و سفید ظاهر نمی‌شود. رنگ خاکستری رنگی کاملا خنثی و فاقد گرمی است که مردم به…