مرور برچسب

رنگ نارنجی در چاپ بنر

روانشناسی رنگ نارنجی در طراحی

رنگ نارنجی یک رنگ گرم می باشد، زیرا ترکیبی از رنگ زرد و قرمز است و به نظر می رسد که این رنگ یک رنگ شاد و زندگی بخش می باشد. معرفی مزا یا و معایب رنگ نارنجی در چاپ دستگاه های بنر دستگاه چاپ بنر رنگ نارنجی ، رنگ روز سپاسگزاری و نشانی از…