مرور برچسب

روانشناسی رنگ آبی

روانشناسی رنگ آبی در طراحی

رنگ آبی حس ارتفاعی به اندازه‌ی آسمان و عمقی به وسعت دریا را در بیننده به وجود می‌‌آورد و یادآور معنویت و احساسات است. وقتی رنگ آبی اقیانوس را می‌بینیم ، بسیاری از ما آسمان و آب‌‌های آرام بخش و گاه حضور در یک جزیر‌ه‌ی آرام را تصور می‌کنیم.…
با ما در ارتباط باشید !