مرور برچسب

روانشناسی رنگ سفید

روانشناسی رنگ سفید در طراحی

دستگاه چاپ بنر خواص روانی مثبت رنگ سفید بهداشتی بودن، شفافیت، خلوص، پاکی، سادگی، پیچیدگی و بازده هست. خواص روانی منفی این رنگ هم سردی، ناباروری، غیر دوستانه بودن هست. همونطور که سیاه جذب همه رنگهاست، سفید بازتاب تمام رنگهاست و این نشان…