مرور برچسب

روانشناسی رنگ سفید

تئوری رنگ ها برای طراحان – قسمت چهارم

رنگ های خنثی – قسمت اول دانستن رنگ ها و مفاهیم آن ها برای طراحان مستقر در چاپخانه هایی که مجهز به دستگاه چاپ بنر هستند و برای زیبا تر جلوه کردن بنر چاپ شده با دستگاه بنر بسیار حائز اهمیت است. از رنگ های خنثی به عنوان رنگ های زمینه…

روانشناسی رنگ سفید در طراحی

دستگاه چاپ بنر خواص روانی مثبت رنگ سفید بهداشتی بودن، شفافیت، خلوص، پاکی، سادگی، پیچیدگی و بازده هست. خواص روانی منفی این رنگ هم سردی، ناباروری، غیر دوستانه بودن هست. همونطور که سیاه جذب همه رنگهاست، سفید بازتاب تمام رنگهاست و این نشان…
با ما در ارتباط باشید !