مرور برچسب

روانشناسی رنگ قرمز

روانشناسی رنگ قرمز در طراحی

رنگ قرمز یکی از سه رنگ اصلی است و نشان دهنده‌ی عشق ، گرما و صمیمیت می‌باشد. قرمز اولین رنگی است که شما در تاریکی می‌بینید و از فاصله‌ی بسیار زیاد به خوبی دیده نمی‌شود. این رنگ بیش از رنگ‌های دیگر حواس را تحریک می کند و بیش از سایر…
با ما در ارتباط باشید !