مرور برچسب

روند کاردستگاه چاپ بنر :

روند کار دستگاه چاپ بنر

روند کار دستگاه چاپ بنر این گونه است که فایل گرافیکی به نرم افزاری به نام ریپ رفته این نرم افزار آن فایل را به یک سری کدهای پیچیده دسته بندی می کند. آن فایل های ریپ شده را با پسوند های prm یا prt می سازند. عملیات پروسه رنگ بندی روی فایل ریپ…
با ما در ارتباط باشید !