مرور برچسب

سبک رنگ در چاپ با دستگاه بنر

اهمیت سبک رنگ در چاپ با دستگاه بنر

معرفی سبک رنگ ( Color Mode ) یکی از مهمترین نکات که متاسفانه در برخی از چاپخانه های چاپ لارج فرمت توسط اپراتورهای دستگاه چاپ بنر مورد توجه قرار نمی گیرد، توجه به سبک رنگ تصویر است. سبک رنگ تصویر می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی چاپ با…