مرور برچسب

نصب دستگاه بنر در همدان

نصب دستگاه بنر در همدان

دستگاه بنر شرکت سیمای شهر در زمینه پخش و توزیع دستگاه چاپ بنر، فعالیت دارد. این شرکت فعالیت خود را منحصر به شهرهای خاص نکرده و سفارش دستگاه بنر را از تمام شهرهای ایران قبول می کند. همدان از جمله شهرهایی است که شرکت سیمای شهر در خصوص…
با ما در ارتباط باشید !