مرور برچسب

هد دستگاه چاپ بنر زار

دستگاه چاپ بنر زار

دستگاه چاپ بنر دستگاه چاپ فلکس و بنر زار مجهز به هد زار است که سرعت این دستگاه چاپ بنر با 8 هد 80 متر مربع در ساعت می باشد. بر روی این دستگاه هم 4 هد و هم 8 هد سوار می شود که به کارایی و سرعت چاپ شما بستگی دارد. این دستگاه نیز مانند…