مرور برچسب

هد دستگاه چاپ بنر سیکو

دستگاه چاپ بنر سیکو

دستگاه چاپ بنر سیکو دستگاه چاپ بنر سیکو مجهز به هد سیکو است که سرعت این دستگاه چاپ بنر 75 متر مربع در ساعت می باشد. در دستگاه چاپ بنر از ریل های قوی ساخت تایوان بدون نویز استفاده شده است. دقت چاپ آیتمی است که در خرید دستگاه چاپ بنر باید به…