مرور برچسب

ویدئو دستگاه چاپ بنر استارفایر

ویدئو دستگاه چاپ بنر استارفایر

ویدئو معرفی دستگاه چاپ بنر استارفایر به روایت تصویر همراه با توضیحات عالی در زمینه ی معرفی این دستگاه بنر دستگاه چاپ بنر استارفایر  عرض دستگاه چاپ بنر : 320 سانتیمتر سرعت چاپ: 110 متر مربع در حالت استاندارد با 4 هد سرعت چاپ 220 متر…