مرور برچسب

ویدئو دستگاه چاپ بنر کونیکا

ویدئو معرفی دستگاه چاپ بنر کونیکا

دستگاه چاپ بنر کونیکا با 4 هد – یا 8 هد عرض دستگاه چاپ بنر : 320 سانتیمتر – سرعت چاپ 85 متر مربع در حالت استاندارد با 4 هد سرعت چاپ 170 متر مربع در حالت استاندارد با 8 هد مصرف پایین جوهر در دستگاه چاپ بنر کونیکا دارای هد کونیکا 1024…