مرور برچسب

پیکسل چیست؟

پیکسل چیست؟ دستگله چاپ بنر و دستگاه بنر

پیکسل کوچکترین واحد یک تصویر در دستگاه چاپ بنر دیجیتال و یا گرافیک است که می تواند بر روی یک دستگاه چاپ بنر و صفحه نمایش دیجیتال آن نشان داده شود. تصاویری که بر روی تمامی صفحه های نمایش دیجیتال مثل مانیتورها یا تلویزیون های نسل امروز نمایش…
با ما در ارتباط باشید !