مرور برچسب

JPG برای دستگاه چاپ بنر

معرفی فرمت JPG برای دستگاه چاپ بنر

معرفی فرمت JPG برای دستگاه چاپ و دستگاه چاپ بنر. بزرگترین اشتباهی که در مورد JPEG صورت می گیرد این است که تصور می شود JPEG یک فرمت تصویری است، در حالی که اینطور نیست و در واقع JPEG تکنیکی برای فشرده سازی فایل محسوب می شود . نام آن…