آموزش نرم افزار کورل ویژه اپراتور دستگاه لیزر | قسمت ۳

0 119

دستگاه لیزر

برای ایجاد طرح یا ویرایش طرحی با دستگاه لیزر استفاده صحیح و درست از ابزارهای نرم افزار کورل بسیار مهم است .
به همین علت است که باید دید درست و منطقی از ابزار های موجود در این نرم افزار داشت.
تا بتوان به صورت صحیح و منطقی از آن ها در جای خود استفاده کرد.
آموزش های پیش رو که با نام آموزش کورل برای اپراتور لیزر تهیه شده اند به همین منظور بوده است.
قصد دارند به وصرت مرحله به مرحله اموزش هایی را به اپراتور های محترم دستگاه لیزر بدهند.
استفاده صحیح از نرم افزار کورل می تواند کیفیت تمامی محصولات تولیدی توسط لیزر را افزایش دهد.
به همین علت است که تاکید می شود اپراتور دستگاه باید بتواند بر نرم افزار کورل مسلط شود.

ابزار Knife : برای برش دادن اشکال کشیده شده از این ابزار استفاده می شود.
ابزار Eraser : برای پاک کردن قسمت های کشیده شده بکار می رود .از این ابزار با احتیاط استفاده کنید
ابزار Virtual Segment Delete : این ابزار نیز برای پاک کردن قسمت های خاص بکار برده می شود.
ابزار Pan و Zoom : این ابزار هم برای کوچکتر یا بزرگتر کردن ناحیه مورد نظر بکار می رود .
با ابزار Pan می توانید کادر وسط صفحه را کمی جابجا کنید.
امیدواریم با استفاده از این ابزار ها و ابزار هایی که در قسمت های بعدی به آن می پردازیم در استفاده از لیزر حرفه ای شود.
نرم افزار کورل را برای ایجاد یا ویرایش طرح های بیشتر در مشت خود بگیرید.
قسمت های بعدی را از دست ندهید.
مجموعه سیمای شهر عرضه کننده و بهبنه کننده  خدمات انواعه دستگاه لیزر دارای بانک بزرگی از مشتریان راضی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

با ما در ارتباط باشید !