آموزش فتوشاپ برای اپراتور دستگاه چاپ بنر | قسمت هفدهم

در ادامه آموزش فتوشاپ برای اپراتور دستگاه چاپ بنر ، به ارائه آموزش یکی از جدیدترین ابزار های فتوشاپ که مربوط به زاویه دوربین در فتوشاپ است و به استفاده بهتر و ساده تر اپراتور دستگاه چاپ بنر از فتوشاپ می انجامد خواهمی پرداخت. طراحانی که برای چاپ با دستگاه چاپ بنر طرح می زنند نیز بایسد بتوانند سرعت و عملکرد خود را بهبود بخشند که این ابزار ها برای آن ها می تواند مفید فایده باشد.

ابزارهای 3D And  Canvas Rotate
این بخش در ورژن جدید فتوشاپ ارائه شده که شامل ابزارهای زیر است:

  1. ابزار 3D Rotate Camera
  2. ابزار 3D Roll Camera
  3. ابزار 3D Pan Camera
  4. ابزار 3D Walk Camera
  5. ابزار  3D Zoom Camera
این ابزارها تازه به این نرم افزار اضافه شده و تنها می تواند کارهای ساده سه بعدی را انجام دهد و قطعا نمیتواند رقیب اصلی برای نرم افزار 3D MAX باشد اما با این حال می توان از آن استفاده کرد.

ابزار 3D Rotate Camera
این ابزار برای این است که شما شکلی را رسم می کنید و می خواهید به آن زاویه بدهید و یا یک حجمی را طراحی کردید و می خواهید زاویه را تغییر بدهید این ابزار به شما کمک می کند برای آشنایی با روش کار این ابزار، ابتدا شکلی را رسم کنید و سپس روی آن کلیک کنید تا این ابزار فعال شود ، سپس در نوار منو گزینه 3D را انتخاب و گزینه New 3D Postcard From Layer را انتخاب نمائید و حالا میتوانیم تغییرات را اعمال کنید.

ابزار 3D Roll Camera
این ابزار شکل را به دور یک محور می چرخاند .

ابزار 3D Pan Camera
این ابزار شکل را جا به جا میکند و با جابه جایی که انجام میدهد مقداری از زاویه را هم تغییر میدهد.

ابزار 3D Walk Camera
این ابزار زاویه دید شما را نزدیک به تصویر یا دور میکند که با دور یا نزدیک کردن آن زاویه دید را هم تغییر میدهد.

ابزار  3D Zoom Camera
این ابزار روی تصویر زوم میکند و با حرکت دادن تصویر زاویه را هم تغییر می دهد این چند ابزار کارایی مشابه به هم و ساده ایی دارد. دیگر ابزار های 3که در نوار ابزار وجود دارد کارایی همین ابزار ها را دارد برای همین از توضیح آن صرف نظر می شود.پاسخ دهید