تئوری رنگ ها برای طراحان – قسمت اول

رنگ در طراحی ذهنی و فردی است ، تاثیر گذاری رنگها رابطه مستقیمی با تفکرات و ذهنیات فرد به بیننده دارد . مسئله ای که باعث عکس العملی در یک فرد می شود ممکن است باعث عکس المعلی مختلف در فرد دیگری شود که این عکس العمل ها به اولویت های فردی و پیش زمینه مذهبی و عوامل متفاوت دیگری بستگی دارد.
تئوری رنگ به خودی خود یک علم است .این علم به مطالعه چگونگی تاثیر رنگ بر افراد مختلف به صورت فردی و گروهی می پردازد ، افراد بسیاری شغل خود را بر اساس این علم می سازندو مطالب بسیاری در این رابطه وجود دارد. یک رنگ یا طیفی از رنگ های مختلف تداعی کننده احساسات متفاوت می باشند . تفاوتهای فرهنگی به این معناست که ممکن است چیزی که نماد خوشحالی و نشاط در کشوری است ، نماد افسردگی و ناراحتی در کشوری دیگر باشد.

 


رنگ های گرم
رنگهای گرم شامل قرمز ، نارنجی ، زرد و تغییرات این رنگ ها می باشند.این رنگ ها رنگ های آتش ، رنگ برگ های پائیزی ، رنگ طلوع خورشید و غروب خورشید هستند و عموما انرژی زا ، مثبت و احساساتی هستند.
رنگ های قرمز و زرد هر دو رنگ های اولیه ورنگ نارنجی که رنگ میانه است به معنی رنگ های گرم واقعا گرم هستند و از ترکیب رنگهای گرم با رنگ های سرد به وجود نیامدند. استفاده از رنگ های گرم در طرح ها انعکاس دهنده عشق، شادی، اشتیاق و انرژی می باشد.

رنگ های سرد
رنگ های سرد شامل سبز، آبی، بنفش که اغلب اوقات از رنگهای سرد آرامتر هستند این رنگ ها، رنگهای شب ، طبیعت، و معمولا آرامش دهنده و ریلکس کننده و تا حدودی انتخاب شده می باشند.
رنگ آبی تنها رنگ اولیه سرد می باشد که در طیف رنگ های سرد وجود دارد که این به این معنی است که رنگهای دیگر از ترکیب این رنگ با رنگهای گرم تشکیل شده اند.( زرد برای سبز و قرمز برای بنفش) .رنگ سبز بعضی از خواص زرد را و بنفش برخی از خواص قرمز را به همراه دارد. استفاده از رنگ های سرد برای القا کردن حس آرامش و حرف ای بودن طرح ها استفاده ی شود.
رنگ های خنثی
از رنگ های خنثی به عنوان رنگ های زمینه استفاده می شود.این رنگ ها معمولا با رنگ های روشن تر ترکیب می شوند. اما از آنها به صورت رنگ خالص در طرح ها استفاده می شود که در طرح پوسته های پیچیده تری را ایجاد کنند . معنی و مفهوم رنگ های خنثی بیشتر تحت تاثیر رنگ های سرد و گرمی است که آنها را احاطه می کنند .

به صورت اختصار می توان راهنمایی جامه و سریع را در اختیار طراحان قرار داد . هر چند طراحان عزیز می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به قسمت های بعدی این نوشتار مراجعه فرمایند.
در اینجا یک مرجع راهنمایی سریع برای معانی رنگ هایی که در قسمت های بعدی به ان اشاره خواهیم کرد آورده شده است.

قرمز: شور، عشق ، خشم
نارنجی: انرژی ، خوشحالی، زنده دلی
زرد:شادی، امید، فریب
سبز:شروع جدید، فراوانی، طبیعت
آبی: آرامش، مسئولیت، غمگینی، افسردگی
بنفش: خلاقیت، سلطنتی، ثروت
مشکی:راز، ظرافت ، وقار، شرارت
توسی: مودی ، محافظه کار، رعایت آدارب و رسوم و تشریفات
سفید: پاکی ، تمیزی، تقوا
قهوه ای:طبیعت، سالم و بیخطر، اعتماد و اطمینان
خردلی یا بژ:محافظه کار ، با تقوا ، خسته کننده
کرم یا عاجی: آرام، ظریف و با وقار، خلوصپاسخ دهید