پادکست دستگاه چاپ بنر و خرید رایانه

هر دستگاه چاپ بنر نیاز به یک کامپیوتر مناسب دارد که به وسیله آن بتوان دستور چاپ را به دستگاه ارسال کرد. متاسفانه برخی از خریداران دستگاه لیزر ، به نیازهای سخت افزاری سیستم کامپیوتری توجه نکرده و از کامپیوتر های ضعیف تر استفاده می کنند.

در این پادکست کوتاه به نکات فنی راهنمایی خرید سیستم کامپیوتری به منظور اتصال به انواع دستگاه چاپ بنر اشاره کرده ایم.پاسخ دهید