قیمت دستگاه cnc

0 9

قیمت دستگاه cnc به مشخص کردن خیلی از موارد بستگی دارد.

این موارد در سه مرحله ی متفاوت برسی و پاده سازی میشود برای تخمین قیمت دستگاه cnc.

 • قیمت دستگاه cnc  و مراحل قبل از فروش

در مراحل قبل از فروش دستگاه انجام مشاوره و جلسات با مرکز فروش سیمای شهر را در نظر داریم.

قیمت دستگاه cnc

این موارد به علت مشخص کردن خدمات مد نظر دستگاه برای مشتری و نعیین قیمت دستگاه cnc میباشد.

در این باره مراحل دیگری نیز مورد توجه است که شامل حد انتظار مشتری از کیفیت و قیمت و در ایتم های دستگاه است.

در مرحله ی بعدی مشخص کردن و نامزد کردن چندین دستگاه است.

تست و برسی و سوال کردو در مرحله ی مشورت استفاده کننده های دستگاه که مشتری های کنونی تمی شیمای شهر هستند از مراحل مهم می باشد.

 • مراحل فروش و قیمت دستگاه cnc

تههیه و تنظیم لیست دستگاهها و همچنین تعیین دقیق قیمت دستگاه cnc مورد نظر.

بسی دقیق قیمت دستگاه و انتخاب قطعی دستگاه برای وارد کردن به کشور.

ترخیص کردن دستگاه از مراحل اداری و گمرکی توسط تیم بازرگانی سیمای شهر .

تهیه راه امن برای حمل دستگاه تا محل مشتری از مراحل اصلی میباشد.

تست و اجرای دستگاه برای مشتری تا حد بسیار مورد توجه می باشد.

 • مراحل خدمات پس از فروش و قیمت دستگاه cnc

قیمت دستگاه cnc

در مراحل خدمات پس از فروش باید بیان کنیم مراحل فنی بسیار در مشخص کردن قیمت دستگاه cnc مورد توجه قرار دارد.

این موارد شامل ایتم های زیر میباشد که در این مقاله نام برده و مشخص میشود.

قبل از ان باید بیان کنیم سیستم مشتری مداری سیمای شهر  کل فرایند را در بر دارد.

در سیمای شهر کل موارد باید به تایید این تیم برسد و موارد مرحله به مرحله چک میشود.

این خدمات شامل

 • پیشنهاد بهترین متریال برای دستگاه است.

متریال و کم بود آن همیشه باید مد نظر مدیر چاپخانه باشد.

کیفیت این متریال از مهم ترین بخش های میباش زیرا تاثیر مساقیمی بر  قیمت دستگاه cnc و کیفیت محصول نهایی دارد.

 • تایین روز های تست و تمز کردن دستگاه

مشخص نمیدن روال های تاریخی خیلی مهم است زیرا اصولا چاپخانه و افزار موجود در آن زمان تنگی برای این فعالیت داردن.

به بعد واگزار کردن موارد تمیز کاری و تست منج به خراب شدن دستگاه میشود.

 • مشاوره برای سیستم کاری و تهویه هوا

مشاوره برای مدیران چاپخانه ها برای تهویه و تمیزی دستگاه و محیط بسیار مهم است.

 • برسی و پیشبرد مراحل آزمون و خطای تست قطعات متفاوت دستگاه
 • آموزش حرفه ای کار کردن با نرم افزار های دستگاه.
 • آموزش های مقدماتی و حرفه ای برای اپراتور دستگاه
 • آموزشهای کار کردن و معرفی و تست قطعات اجرایی دستگاه
 • اموزشها ی مقدماتی تا حرفه ای کار کردن سخت افزاری و سیستم های دستگاه
 • و همچنین از همه مهم تر اموزش های ترفند های نرم افزاری و ستخت افزاری حرفه ای دستگاه.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

با ما در ارتباط باشید !