قیمت رنگ دستگاه چاپ بنر و عوامل موثر بر آن

قیمت رنگ دستگاه چاپ بنر به چه عواملی بستگی دارد

دوست عزیز شما اگر هم دارنده دستگاه چاپ بنر هستید یکی از بزرگترین دغدغه های مسئول چاپخانه بنر قیمت رنگ دستگاه چاپ بنر است. این متغیر بسیار مهم یکی از مهمترین هزینه های یک مرکز چاپ بنر را تشکیل میدهد.چراکه رنگ دستگاه بنر هزینه مستقیم یک چاپخانه است.همچنین در دراز مدت هزینه استهلاک دستگاه و خرید هد و لوازم و قطعات دستگاه چاپ بنر نیز از مهمترین هزینه های استهلاک دستگاه بصورت مستقیم بستگی به جوهر استفاده شده دارند.

قیمت رنگ دستگاه چاپ بنر و عوامل موثر بر آن

قیمت جوهر دستگاه بنر به عوامل متعددی بستگی دارد این عوامل به شرح زیر هستند

  • کیفیت جوهر 
  • شرکت سازنده جوهر
  • پیگمنت استفاده شده چینی یا اروپایی مرکب
  • زرین استفاده شده داخل مرکب
  • سطح واردات فروشنده خرد یا کلان
  • هزینه های گمرکی و حمل و نقل
  • سابقه فروشنده 

 

تمام موارد فوق در تعین قیمت رنگ دستگاه چاپ بنر از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

در واقع قیمت مرکب به تک تک عوامل بالا بستگی مستقیم دارد.اگر شرکت فروشنده جوهر خود در کار فروش دستگاههای چاپ فعالیت داشته باشد بسیار متفاوت هست از شرکتی که فقط متریال و جوهر وارد میکند.چراکه شرکتهای فروشنده متریال از تخصص کافی برخوردار نیستند و معمولا قیمتهای پایین را برای خرید جوهر و مرکب از تولید کننده انتخاب میکنند و در صورتی که مشکل برای دستگاه دار پیش آمد تیم فنی برای رفع مشکل ندارند و به راه کارهای معمول و عمومی متوسل میشوند.