مرور رده

دستگاه اکوسالونت

دستگاه اکوسالونت از جمله دستگاههای بسیار پر طرفدار در زمینه چاپ میباشد . کیفیت چاپ بسیار بالا همراه با جوهر بدون بو باعث شده است به شدت این نمونه چاپ در بین فعالان بازار جای خود را باز نماید